Fereastra - Portal de afaceri - revista de specialitate pentru furnizorii de sisteme si producatorii de tamplarie din PVC, Aluminiu si lemn stratificat cu geam termoizolant. Aici gasiti informatii utile despre: ferestre, usi, pereti cortina, termopane, geam termopan, etc.

Fereastra
Marti, 23 Iulie 2024
Hilti
Home
PPTT lanseaza curs postuniversitar Inginerie si Management Sisteme de Fatade
Oportunitati & Comunicate Publicat de Ovidiu Stefanescu 13 Dec 2021 16:18
Facultatea de Imbunatatiri Funciare si Ingineria Mediului (FIFIM) din cadrul Universitatii de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti organizeaza Programul Postuniversitar de Formare si Dezvoltare Profesionala Continua “Ingineria si Managementul Sistemelor de Fatade” (domeniu studii “Inginerie si Management”) in conformitate cu Ordinul Ministerului Educatiei Nationale nr. 4750/12.08.2019 privind aporbarea Metodologiei - cadru de organizare si inregistrare a programelor postuniversitare de catre institutiile de invatamant superior (M.Of. Nr.689/21.08.2019).
PPTT este initiatorul cursului postuniversitar ,,Ingineria si Managementul Sistemelor de Fatade’’, organizat de FIFIM. Acest curs vine in sprijinul companiilor membre ale PPTT, in vederea specializarii angajatilor implicati in elaborarea proiectelor tehnice pentru fatadele cortina sau executia acestora. Patronatul a negociat un tarif/cursant preferential pentru membrii sai!
Va adresam rugamintea sa trimiteti la PPTT pana la data de 20 decembrie 2021, pe adresa de email Aceasta adresa de e-mail este protejata de spamboti; aveti nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , datele de contact si numele persoanelor din compania dvs care indeplinesc cerintele de inscriere si care vor sa urmeze acest curs postuniversitar.
Programul postuniversitar vizeaza dobandirea de competente aferente unui standard ocupational pentru educatie si formare de nivel 6, domeniul clasificarii internationale standard a educatiei ISCED 7, care se organizeaza pentru activitati specifice din Clasificarea activitatilor din economia nationala cod CAEN 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea, respectiv pentru ocupatia din grupa majora 2 cuprinsa in Clasificarea ocupatiilor din Romania codul COR 214209 - consilier inginer constructii.
Disciplinele ce vor fi urmate sunt:
·         Legislatie si reglementeri tehnice
 
·         Siguranta si confort
 
·         Sisteme de fatade
 
·         Software dedicat sistemelor de fatade
 
·         Tehnologii de montaj si managementul proiectelor
Cursul postuniversitar se va desfasura online, intre 11 ianuarie – 18 martie 2022, cu o deplasare la parteneri, in functie de conditiile sanitare, in zilele de 3-4 martie 2022. Testarea finala de verificare a cunostintelor se face in perioada 19.03.2022-2.04.2022. 
Durata programului postuniversitar este de 180 h didactice, 15 credite de studii transferabile.
 
Conditii de acces privind pregatirea profesionala a solicitantilor
 
Pot urma programul postuniversitar absolventii care au cel putin studii universitare cu diploma de licenta (sau echivalenta) din domeniile universitare:
 
·         inginerie si management
 
·         inginerie civila
 
·         ingineria materialelor
 
·         inginerie geodezica
 
 
Inscrierea candidatilor - in limita numarului de locuri disponibile
Numarul maxim de cursanti este de 18, iar cel minim de 15.
Dosarele de incriere se depun in intervalul 8-31 decembrie 2021 in una dintre variantele urmatoare:
 
- depunerea de copii ale actelor necesare la Secretariatul Facultatii de Imbunatatiri Funciare si Ingineria Mediului din Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti, Bdul Marasti nr.59 si prezentarea originalelor la inscriere pentru a constata conformitatea cu originalul
 
sau
 
- transmiterea prin mail a copiilor actelor necesare pe adresa Aceasta adresa de e-mail este protejata de spamboti; aveti nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , subiect: Inscriere curs postuniversitar; dupa confirmarea de primire  si inscriere (in functie de numarul de solicitari anterioare) candidatul  va efectua plata taxei de scolarizare si va trimite dovada la aceeasi adresa de mail; actele in original pentru constatarea conformitatii cu originalul vor trebui prezentate la secretariatul  Facultatii de Imbunatatiri Funciare si Ingineria Mediului din Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti, Bdul Marasti nr.59 pana in 7.01.2022.
Programul de lucru al Secretariatului Facultatii de Imbunatatiri Funciare si Ingineria Mediului este intre orele 8-15, in zilele lucratoare.
 
Dosarul de inscriere va contine:
 
·         Copie Diploma de Bacalaureat
 
·         Copie Diploma de Licenta
 
·         Copie Certificat de nastere
 
·         Copie Carte de Identitate
 
·         Copie Certificat de casatorie (pentru cei care si-au schimbat numele prin casatorie)
 
·         Doua fotografii 3X4 cm
 
·         CV-ul candidatului
 
·         Dovada platii taxei de scolarizare
 
 
 
Taxa de studii este de 2.700 lei (curs format online).
 
Plata taxei de studii se realizeaza in contul RO35TREZ701207330500XXXX, Trezorerie Sector1, plata efectuata catre beneficiar: USAMV Bucuresti, cu precizarea pe OP:
 
·         nume, initiala tatalui, prenume
 
·         CNP
 
·         taxa studii program postuniversitar Ingineria si managementul sistemelor de fatade – FIFIM
 
·         cod fiscal 4602041.
 
La inscriere se incheie cu participantii Contract de formare profesionala (cf. Anexa 3 la Metodologia – cadru de organizare si inregistrare a programelor postuniversitare de catre institutiile de invatamant superior), acestia avand calitatea de cursanti la studii postuniversitare.
 
Certificarea studiilor
 
Testarea finala de verificare a cunostintelor se constituie din:
 
- un test de evaluare a cunostintelor teoretice ce se sustine la sfarsitul modulului 5
 
- o aplicatie  pe care cursantii o vor realiza pe parcursul activitatii la agenti economici, aplicatie care se transmite electronic coordonatorului de curs in maxim 14 zile de la finalizarea cursului (perioada 19.03.2022-2.04.2022); aplicatiile vor fi evaluate intr-un interval de alte 14 zile de catre formatori, rezultatele fiind transmise coordonatorului si aduse la cunostinta de catre acesta cursantilor (3.04.2022-20.04.2022).
 
Dupa finalizarea cursurilor prin acumularea creditelor prevazute in planul de invatamant, sustinerea si promovarea examenului de certificare a competentelor profesionale, Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti va elibera absolventilor un Certificat de atestare a competentelor, insotit de suplimentul descriptiv.
 
Informatii suplimentare se pot obtine de la:
 
-    Secretariatul Facultatii de Imbunatatiri Funciare si Ingineria Mediului -
 
dna Secretar Sef matem. Anca DABIJA - tel: 0788 751 495,
 
email: Aceasta adresa de e-mail este protejata de spamboti; aveti nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
 
-    Coordonator program postuniversitar -
 
conf.univ.dr.ing. Augustina Sandina TRONAC - tel: 0788 523 056,
 
email: Aceasta adresa de e-mail este protejata de spamboti; aveti nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
 
 
TSV
rehau
SISECAM
ABONARE REVISTE
Editia
IUNIE/IULIE 2024!
- pe site -
 

Autentificare

hospice doneaza
simonswerk left