Fereastra - Portal de afaceri - revista de specialitate pentru furnizorii de sisteme si producatorii de tamplarie din PVC, Aluminiu si lemn stratificat cu geam termoizolant. Aici gasiti informatii utile despre: ferestre, usi, pereti cortina, termopane, geam termopan, etc.

Fereastra
Sambata, 03 Iunie 2023
TSV
Home
PPTT lanseaza cursul Ingineria si Managementului Sistemelor de Fatade (II)
Oportunitati & Comunicate Publicat de Camelia Pantel 12 Dec 2022 06:12
PPTT este initiatorul cursului postuniversitar “Ingineria si Managementul Sistemelor de Fatade”, organizat de Facultatea de Imbunatatiri Funciare si Ingineria Mediului (FIFIM) din cadrul Universitatii de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti - USAMV.
Cursul vine in sprijinul companiilor cu domeniul de activitate in realizarea fatadelor cortina, in vederea specializarii angajatilor implicati in elaborarea proiectelor tehnice pentru fatadele cortina sau executia acestora.
Dupa succesul generat cu prima serie de cursanti in anul 2022, se continua initiativa de formare a specialistilor in “Ingineria si Managementul Sistemelor de Fatade” cu o noua serie de curs care demareaza incepand cu data de 10 ianuarie 2023.
Programul Postuniversitar de Formare si Dezvoltare Profesionala Continua “Ingineria si Managementul Sistemelor de Fatade” (domeniu studii “Inginerie si Management”) este in conformitate cu Ordinul Ministrului Educatiei Nationale nr. 4750/12.08.2019 privind aprobarea Metodologiei - cadru de organizare si inregistrare a programelor postuniversitare de catre institutiile de invatamint superior (M. Of. Nr. 689/21.08.2019).
1. Informatii generale
Programul postuniversitar vizeaza dobandirea de competente aferente unui standard ocupational pentru educatie si formare de nivel 6, domeniul clasificarii internationale standard a educatiei ISCED 7, se organizeaza pentru activitati specifice din Clasificarea activitatilor din economia nationala cod CAEN 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea, respectiv pentru ocupatia din grupa majora 2 cuprinsa in Clasificarea ocupatiilor din Romania codul COR 214209 - consilier inginer constructii.
Disciplinele ce vor fi urmate sunt:
- Legislatie si reglementari tehnice
- Siguranta si confort
- Sisteme de fatade
- Software dedicat sistemelor de fatade
- Tehnologii de montaj si managementul proiectelor
2. Durata       
Durata programului postuniversitar este de 180 h didactice, 15 credite de studii transferabile.
Numarul de ore se va modula in perioada 10.01.2023-17.03.2023 (vezi orar anexat - pot surveni modificari pana la data demararii), activitatea se va desfasura online, cu o deplasare la parteneri in 2.03.2023 si 3.03.2023.
3. Conditii privind pregatirea profesionala a solicitantilor

Pot urma programul postuniversitar absolventii care au cel putin studii universitare cu diploma de licenta (sau echivalenta).
4. Grupa de studii
Numarul maxim de cursanti este de 18, iar numarul minim este de 15.
5. Inscrierea candidatilor - in limita numarului de locuri disponibile
Se face in intervalul 7.12.2022 - 30.12.2022 in una dintre variantele urmatoare:
- depunerea de copii ale actelor necesare la Secretariatul Facultatii de Imbunatatiri Funciare si Ingineria Mediului din Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti, Bdul Marasti nr. 59 si prezentarea originalelor la inscriere pentru a constata conformitatea cu originalul
- transmiterea prin mail a copiilor actelor necesare pe adresa  Aceasta adresa de e-mail este protejata de spamboti; aveti nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , subiect: Inscriere curs postuniversitar; dupa confirmarea de primire si inscriere (in functie de numarul de solicitari anterioare) candidatul va efectua plata taxei de scolarizare si va trimite dovada la aceeasi adresa de mail; actele in original pentru constatarea conformitatii cu originalul vor trebui prezentate la secretariatul Facultatii de Imbunatatiri Funciare si Ingineria Mediului din Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti, Bdul Marasti nr.59 pina la data de 6.01.2023.
Programul de lucru al Secretariatului Facultatii de Imbunatatiri Funciare si Ingineria Mediului este 8-15 in zile lucratoare.
Dosarul de inscriere va contine:
- copie Diploma de Bacalaureat
- copie Diploma de Licenta
- copie Certificat de nastere
- copie Carte de Identitate
- copie Certificat de casatorie (pentru cei care si-au schimbat numele prin casatorie)
- doua fotografii 3X4 cm
- CV-ul candidatului
- dovada platii taxei de scolarizare
Taxa de studii este de 2.700 lei (format online).
Plata taxei de studii se realizeaza in contul RO35TREZ70120F330500XXXX, Trezorerie Sector 1, plata efectuata catre beneficiar: USAMV Bucuresti, cu precizarea pe OP:
- nume, initiala tatalui, prenume
- CNP
- taxa studii program postuniversitar Ingineria si managementul sistemelor de fatade - FIFIM
- cod fiscal 4602041.
La inscriere se incheie cu participantii Contract de formare profesionala (cf. Anexa 3 la Metodologia - cadru de organizare si inregistrare a programelor postuniversitare de catre institutiile de invatamant superior), acestia avand calitatea de cursanti ai studiilor postuniversitare.
6. Certificarea studiilor
Testarea finala de verificare a cunostintelor se constituie din:
- un test de evaluare a cunostintelor teoretice ce se sustine la sfarsitul modulului 5
- o aplicatie pe care cursantii o vor realiza pe parcursul activitatii la agenti economici, aplicatie care se transmite electronic coordonatorului de curs in maxim 14 zile de la finalizarea cursului (perioada 18.03.2023-2.04.2023); aplicatiile vor fi evaluate (in intervalul 3.04.2023-30.04.2023) de catre formatori, rezultatele fiind transmise coordonatorului si aduse la cunostinta de catre acesta cursantilor.
Dupa finalizarea cursurilor prin acumularea creditelor prevazute in planul de invatamant, sustinerea si promovarea examenului de certificare a competentelor profesionale, Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti va elibera absolventilor un Certificat de atestare a competentelor, insotit de suplimentul descriptiv, in termen de 1 an de la incheiere.
7. Informatii suplimentare se pot obtine de la:
- Secretariatul Facultatii de Imbunatatiri Funciare si Ingineria Mediului - dna. Secretar Sef matem. Anca DABIJA - tel.: 0788 751 495, email: Aceasta adresa de e-mail este protejata de spamboti; aveti nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
- Coordonator program postuniversitar - conf. univ. dr. ing. Augustina Sandina TRONAC - tel.: 0788 523 056, email: Aceasta adresa de e-mail este protejata de spamboti; aveti nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Anexa
Orar (poate suferi mici modificari pina la data demarare)
Programul Postuniversitar de Formare si Dezvoltare Profesionala Continua
“Ingineria si Managementul Sistemelor de Fatade”
10.01.2023-17.03.2023 - cursuri
18.03.2023-2.04.2023 - depunere aplicatie
3.04.2023-30.04.2023 - evaluare aplicatii depuse
Informatii suplimentare, la www.pptt.ro
 
SISECAM
2021-video-fer
EDGETECH
rehau
TOP-500-PRODUCERS
In curand apare editia
MAI 2023!
 

Autentificare

simonswerk left
hospice doneaza