Fereastra - Portal de afaceri - revista de specialitate pentru furnizorii de sisteme si producatorii de tamplarie din PVC, Aluminiu si lemn stratificat cu geam termoizolant. Aici gasiti informatii utile despre: ferestre, usi, pereti cortina, termopane, geam termopan, etc.

Fereastra
Joi, 08 Decembrie 2022
ABONARER REVISTE
Home - Stiri - Producatori de Tamplarie - PPTT contribuie activ la noua legislatie de performanta energetica a cladirilor
PPTT contribuie activ la noua legislatie de performanta energetica a cladirilor
Producatori de tamplarie Publicat de Ovidiu Stefanescu 09 Nov 2021 06:06
In ultimii ani, Patronatul Producatorilor de Tamplarie Termoizolanta (PPTT) s-a implicat activ intr-o serie de proiecte de modificare a legislatiei referitoare la domeniul sau de activitate, incercand in acest fel sa-si sprijine atat membrii proprii, cat si celelalte companii active din bransa, prin asigurarea unor conditii mai bune de desfasurare a operatiunilor curente. Eforturile membrilor comisiilor tehnice au fost sustinute, concretizandu-se prin efecte utile vizibile, indiferent de domeniul abordat. Acest succes a fost posibil gratie implicarii puternice a expertilor PPTT, care, cu sprijinul altor specialisti din industrie, au reusit sa-si impuna punctul de vedere si sa creeze astfel conditiile necesare unei dezvoltarii armonioase si pe termen lung a firmelor din domeniu. Un exemplu reprezentativ din acest punct de vedere este constituit de modificarile aduse reglementarii intitulate "Metodologie de calcul a performantei energetice a cladirilor". 
 
Normele nationale trebuie sa fie in acord cu legislatia europeana 
In mod concret, PPTT propune revizuirea metodologiei curente, elaborand totodata o serie de comentarii si realizand exemple de aplicare. In prezent, documentul se afla in faza de lucru, asteptandu-se opiniile, observatiile si propunerile membrilor patronatului, dupa care acesta va fi inaintat directiei tehnice Serviciul de Reglementari in Constructii, din cadrul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA). Un exemplu reprezentativ in ceea ce priveste coeficientul de transfer termic aferent ansablurilor exterioare de tamplarie termoizolanta pentru cladirile cu un consum energetic aproape nul (NZEB) este constituit de propunerea realizata de ministerul de resort de stabilire a unei valori de 0,9 W/mpK. PPTT, respectand principiile transparentei, ii invita pe aceasta cale toti competitorii din bransa sa isi spuna punctul de vedere, pentru a ajunge la o valoare unanim agreata. De precizat faptul ca activitatea in cauza este extrem de importanta, avand in vedere metodologia comunitara de lucru, ce presupune ca statele membre ale UE sa notifice Comisiei Europene (CE) proiectele legislative nationale cu privire la produse si servicii. Ulterior, CE analizeaza documentele respective, pentru a stabili compatibilitatea cu legislatia comunitara. TRIS (The Technical Regulation Information System) este portalul in care fiecare reglementare este publicata pentru o perioada de trei luni, pentru a primi avizul proiectantilor, producatorilor sau autoritatilor din UE. Deja demersul actual se afla la faza a III-a, primul set de modificari fiind transmis autoritatilor de resort in luna iulie 2018. In continuare, sunt prezentate cateva aspecte esentiale ale formei actuale a reglementarii.
 
Definitii ale obiectului normativului si principalilor parametri utilizati 
Astfel, in cadrul Capitolului 1, este definit obiectul metodologiei, ca fiind constituit de: evaluarea si certificarea performantei energetice a cladirilor pentru diverse categorii de imobile noi si existente - constructii rezidentiale unifamiliale/colective, cladiri de birouri, de invatamant, spitale, crese, policlinici, hoteluri si restaurante, cladiri pentru activitati sportive si imobile pentru servicii de comert en-gros si cu amanuntul, cladiri cu alte destinatii si tip de ocupare la care sunt asigurate cel putin incalzirea, apa calda de consum si iluminatul, precum si apartamente; auditarea energetica a cladirilor care urmeaza a fi modernizate din punct de vedere energetic; stabilirea de cerinte minime de performanta pentru cladirile existente si cladirile noi, cu consum de energie aproape egal cu zero (NZEB); definirea masurilor si pachetelor de masuri uzuale care pot fi aplicate pentru cresterea performantei energetice a cladirilor/unitatilor de cladire existente si stabilirea modului de cuantificare a costurilor asociate acestor masuri; prezentarea cerintelor minime de performanta energetica pentru imobilele rezidentiale si nerezidentiale, existente renovate sau pentru cladirile al caror consum de energie este aproape egal cu zero. In ceea ce priveste anvelopa unei constructii, aceasta este privita ca "totalitatea elementelor perimetrale care delimiteaza spatiul interior al unei cladiri de mediul exterior si, daca e cazul, de spatiile neincalzite/neclimatizate sau mai putin incalzite/climatizate". De asemenea, pentru zona termica se precizeaza ca ea reprezinta acea "parte a cladirii cu conditii suficient de uniforme ale mediului interior (temperatura, radiatie solara, aporturi interne) pentru a permite calculul unui bilant termic, conform procedurilor din standardele PEC".
 
Performanta energetica si auditul, in toate ipostazele celor doua notiuni
Foarte importanta este, de asemenea, clarificarea unor termeni esentiali, cum ar fi:
o Audit energetic al cladirii/ grupului de cladiri - totalitate a activitatilor specifice, inclusiv elaborarea raportului de audit energetic, prin care se obtin date despre consumul energetic al unei cladiri/unitati de cladire/grup de cladiri existente, se identifica solutiile rentabile de economisire a energiei prin cresterea performantei energetice, se cuantifica economiile de energie si se evalueaza eficienta economica a solutiilor propuse, estimand costurile si durata de recuperare a investitiei.
o Certificat de performanta energetica - document tehnic legal care indica performanta energetica calculata in conditii prestabilite de confort a obiectivului evaluat (cladire, unitate de cladire, apartament). Documentul trebuie elaborat conform prezentei metodologii de calcul si cuprinde date cu privire la consumurile de energie primara si finala, inclusiv din surse regenerabile de energie, precum si cantitatea de emisii echivalente de CO2. Pentru cladirile existente certificatul include in anexa si masurile recomandate atat pentru reducerea consumurilor energetice cat si pentru cresterea ponderii utilizarii surselor regenerabile de energie in consumul total.
o Cladire al carei consum de energie este aproape egal cu zero (NZEB-nearly zero energy building) - constructie cu o performanta energetica foarte ridicata, la care consumul de energie este aproape egal cu zero sau este foarte scazut si este acoperit, in proportie de minimum 30%, cu energie din surse regenerabile, inclusiv cu energie din surse regenerabile produsa la fata locului sau in apropiere, pe o raza de 30 de km fata de coordonatele GPS ale cladirii, incepand cu anul 2021 (dupa 2031 proportia minima de energie din surse regenerabile se va stabili prin hotarare a guvernului, conform prevederilor din legea 372/2005, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare).
o Factor echivalent de emisii de CO2 - cantitatea echivalenta de dioxid de carbon emisa in timpul desfasurarii unui proces (cum ar fi arderea unui combustibil) prin care o resursa primara devine utilizabila sub forma de energie la un consumator final; poate include emisiile echivalente in CO2 ale altor gaze cu efect de sera [kgCO2/kWh].
o Rata de energie primara din sursa regenerabila (RER) - proportia de energie primara furnizata din surse regenerabile (pentru toti agentii/vectorii energetici) aflate la fata locului, in apropiere sau la distanta, din valoarea energiei primare totale furnizata cladirii (pentru toti agentii/vectorii energetici).
o Indicator de performanta energetica a cladirii/unitatii de cladire/apartamentului (indicator PEC) - marime calculata (sau masurata), care defineste o caracteristica energetica a unui obiectiv evaluat; indicatorii PEC sunt utilizati pentru incadrarea in clase, pentru verificarea respectarii cerintelor specifice si/sau pentru completarea certificatului de performanta energetica. Un indicator PEC se poate referi atat la performanta energetica globala (pentru toate utilitatile), cat si la cea partiala (pentru o anumita utilitate).
o Performanta energetica a cladirii /apartamentului - energia estimata prin calcul (sau consumata efectiv), in conditiile utilizarii in conditii de confort si siguranta de catre ocupantii cladirii/unitatii de cladire/apartamentului, cu respectarea tuturor cerintelor minime de confort privind incalzirea, utilizarea apei calde de consum, racirea, ventilarea si iluminatul. Performanta energetica a cladirii se determina in Romania conform prezentei metodologii de calcul si se exprima prin mai multi indicatori numerici (consumuri specifice) care se calculeaza luandu-se in considerare caracteristicile tehnice ale cladirii si ale instalatiilor (sistemele tehnice), factorii climatici exteriori de calcul energetic, conditiile interioare minime de confort, sursele de producere a energiei consumate, alti factori care influenteaza necesarul si, in final, consumul de energie.
o Performanta energetica a cladirii de referinta - in cazul categoriilor de cladiri noi sau existente, mai putin categoria de cladiri cu alte functiuni, este performanta energetica a unei cladiri virtuale avand aceleasi caracteristici geometrice ca si cladirea reala, cerintele termotehnice minimale ale cladirilor NZEB (conform tabelelor 2.4 si 2.7) si definita din punct de vedere energetic si al nivelului de poluare prin valorile consumului total de energie primara, respectiv emisiile echivalente de CO2, conform tabelului 2.10a; in cazul cladirilor cu alte functiuni, noi sau existente, termenul respectiv desemneaza performanta energetica calculata cu datele geometrice (ajustate sau nu) ale cladirii reale, cu cerintele termotehnice minimale aferente cladirilor NZEB (conform tabelelor 2.4 si 2.7), inclusiv cele privind confortul higrotermic, echipata cu sisteme virtuale predefinite de utilitati, fiind predefinit inclusiv modul de utilizare (conditiile de confort si scenariile de utilizare). Performanta energetica a cladirii de referinta este utilizata pentru completarea certificatului de performanta energetica si pentru verificarea conformitatii cu cerintele regulamentare.
o Performanta energetica dupa executie - performanta energetica calculata cu datele tehnice ale cladirii dupa finalizarea procesului de construire/renovare energetica (inainte sau dupa inceperea exploatarii), respectiv la receptia la terminarea lucrarilor, luand in calcul si date regulamentare privind modul de utilizare. Aceasta reprezinta consumul anual de energie al unei cladiri construite, calculat in conditii standard de utilizare. In prezenta metodologie, s-a adoptat varianta determinarii performantei energetice calculate a unei cladiri/unitati de cladire/apartament, in conditii standard de utilizare.
o Raport de audit energetic - document elaborat in urma desfasurarii activitatii de auditare energetica a cladirii, care contine descrierea modului in care a fost efectuat auditul energetic, a principalelor caracteristici termice si energetice ale cladirii/unitatii de cladire si, acolo unde este cazul, a masurilor propuse pentru cresterea performantei energetice a cladirii/unitatii de cladire si instalatiilor interioare aferente acesteia, precum si a principalelor concluzii referitoare la eficienta economica a aplicarii masurilor propuse si durata de recuperare a investitiei.
o Valoare de referinta - valoarea reglementata sau calculata cu care se compara un indicator energetic; aceasta poate sa fie fixa pentru anumite tipuri de cladiri sau pentru anumite caracteristici energetice, sau poate fi variabila.
Cunoasterea exacta a acestor definitii este de o reala importanta, pentru a evita confuziile si a asigura o intelegere mai buna a metodologiei, in vederea obtinerii rezultatelor dorite.
 
Factor solar, transmitante termice liniare, coeficienti de transfer termic
In cadrul celui de-al doilea capitol, se mentioneaza ca, printre elementele componente ale anvelopei unei cladiri, se numara "elemente vitrate, care permit transmisia luminii si al caror factor de transmisie luminoasa TL este mai mare de 0,05 (componentele transparente sau translucide ale peretilor exteriori si acoperisurilor - tamplaria exterioara, peretii vitrati si luminatoarele)". Dintre zonele cele mai vulnerabile, unde apare fenomenul de punte termica, este amintit inclusiv conturul tamplariei exterioare (delimitat de buiandrugi, solbancuri si glafuri verticale). In ceea ce priveste definirea cladirilor NZEB, acestea sunt considerate constructiile cu o performanta energetica foarte ridicata, caracterizata de un consum de energie pentru asigurarea performantei energetice foarte scazut, aproape egal cu zero, acoperit inclusiv cu energie din surse regenerabile, produsa la fata locului sau in apropiere, in proportie de minimum 30%. La aceste tipuri de cladiri, o atentie deosebita se acorda urmatoarelor aspecte: prevederea straturilor termoizolante continuu pe conturul anvelopei cladirilor; asigurarea unor detalii de imbinare a elementelor care alcatuiesc anvelopa termica astfel incat influenta puntilor termice, cuantificata prin transmitantele termice liniare si punctuale, sa fie atenuate (valoarea transmitantei termice liniare medii la nivelul anvelopei cladirii ymed < 0,15 W/mK); montarea corespunzatoare in peretele opac si a tamplariei exterioare performante, in scopul minimizarii efectului de punte termica; minimizarea infiltratiilor (scurgerilor) de aer prin zonele neetanse ale cladirii, respectiv prevederea unui strat continuu de etansare la aer. In cazul cladirilor rezidentiale, pentru elementele vitrate care fac parte din anvelopa pe langa transmitanta termica corectata maxima a acestora (a carei valoare propusa a fost de 0,9 W/mpK, conform precizarilor anterioare), este necesara si cerinta de alegere a unui factor solar optim - si anume: in cazul in care exista sisteme de umbrire exterioare, cu ajutorul carora se poate regla cantitatea de energie solara incidenta pe vitraj, factorul solar g se recomanda sa fie mai mare de 0,50; atunci cand se folosesc vitraje cu factor solar g scazut nu mai sunt necesare elemente exterioare de umbrire. Desigur, acestea sunt doar cateva aspecte incluse in documentul aflat in prezent intr-o faza inaintata de elaborare, urmand ca in viitor, in functie de interesul manifestat pentru un aspect sau altul, sa fie publicate o serie de detalii suplimentare, in special cu privire la ansamblurile de tamplarie termoizolanta.
 
Meesenburg
rehau
SISECAM
2021-video-fer
TOP-500-PRODUCERS
In curand apare editia
NOIEMBRIE-DECEMBRIE 2022!
 

Autentificare

simonswerk left
hospice doneaza